RUMİNANTLARDA SICAKLIK-YEM TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

Yüksek çevre sıcaklıklarında rumen hareketleri (motilite) yavaşlar. (2.2 kez/dakikadan 1.4 kez/dakikaya). Rumen hareketlerindeki yavaşlama tiroid bezinin aktivitesindeki azalma ve rumen pH’sındaki düşmeden kaynaklanabilir. Buna ilaveten kanda çözünen ve rumen hareketlerinin teşvik edilmesi için gereken bazı besin maddelerinin miktarında azalma gerçekleşir. Bu durum yüksek çevre sıcaklıklarında kan dolaşımının büyük bir kısmının rumen hareketlerini teşvik etmek üzere rumene yönelme yerine ter bezlerini beslemek için vücudun çevre dokularına yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Rumen hareketlerinin yavaşlaması sonucunda sadece küçük miktarlarda yem sindirim kanalının alt kısımlarına geçer ve bu nedenle hayvanlar kendini tok hissettiğinden uzun süre yem tüketim isteği duymazlar. Sıcaklık stresine maruz kalan hayvanlar aynı zamanda ısı yükünü azaltmak amacı ile büyük miktarlarda su tüketirler. Bu durumda rumende yemlere yer kalmaz. Aynı zamanda, yüksek çevre sıcaklıkları pankreatik aktiviteyi ve bu organının karbonhidrat ve proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri üretme kapasitelerini düşürür ve bunun sonucunda bu besin maddelerinin üretim amacı ile kullanım etkinlikleri düşer. The rate of rumen motility decreases under high environmental temperature, reaching about 1.4 times per minutes compared to a normal rate of 2.2 times per minute. The decreased rate of motility arises from some biological changes in the internal body systems such as the decreased activity of the thyroid gland and the low rumen pH. In addition, there are decreased levels of nutrients which are dissolved in the blood and are needed for stimulation of rumen motility. This is due to the fact that a great deal of blood circulation is directed under high temperature conditions to the peripheral parts of the body to feed the sweat glands instead of being directed to the rumen to stimulate motility. With the lower rate of rumen motility, there will be only small amounts of feed passing towards the lower part of the GI tract, thereby making the animals feel full and have no desire to eat more for long periods of time. The heat-stressed animals also tend to drink large amounts of water as a means for alleviating the heat load. In one study, the water-to-feed dry matter in the rumen was 3:1 at temperature of 5 oC, and was increased to 8:1 at 30 oC. This may also be a factor contributing to the low feed intake due to the effect of the large amounts of water on the capacity of the rumen to accommodate further amounts of feed. In other study, it was found that the high environmental temperature also affects the pancreatic activity and its capacity to produce the enzymes needed for the digestion of carbohydrates and proteins when reaching the intestinal area, thereby reducing utilisation of such nutrients for productive purposes.

KAYNAK: https://www.dairyglobal.net/Nutrition/Articles/2018/5/3-underutilised-feed-ingredients-for-ruminants-282401E/

Bir yanıt yazın

19 Mayıs Üni. Ziraat Fakültesi

https://alivaizgaripoglu.com/